Om selskapet
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: Om selskapet

Om selskapet


Firma Albert Collett ble grunnlagt av Albert Peter Severin Collett i 1871. Han var etterkommer etter trelasthandler James Collett som kom til Norge fra England i 1683, han var yngste sønn av godseier John Collett på Buskerud Gård.
Bare 23 år gammel reiste han i 1865 til Namdalen for å ivareta Christiania Bank og Kredittkassens interesser i "Salsbrukets Interessesenterskap" som drev skogbruk og trelastproduksjon og som hadde økonomiske problemer.
Albert Collett kom til at bruket burde kunne drives med lønnsomhet, og overtok i 1868 bestyrelsen av hele interessentskapet med rett til under visse forutsetninger å overta halvparten av aktivene i løpet av 3 år.
Dette var bakgrunnen for at han 10. oktober 1871 fikk overta hele interessentskapet, og derigjennom etablerte Firma Albert Collett.

Firmaet ble senere utvidet til også omhandle "Bangdal  Interessentskap". Firmaet eier i dag ca.570.000 mål med jord og skog i Namdalen. 
De primære aktivitetene består av kraftproduksjon, jordbruk, skogbruk og utmarksnæring. Omlag 15 personer er fast ansatt i selskapet.
 
Kraftproduksjonen ledes fra Salsbruket av kraftverksbestyrer Henning Bjørgan, og henvendelser kan gjøres pr. e-post, pr. telefon 743 98697 eller pr. telefax 743 98760.

Jordbruket er knyttet til Mo Gård på Salsnes og drives i samarbeid med Salsnes Fellesfjøs hvor Firma Albert Collett er en av syv deltakere. Driver ved Salsnes Fellesfjøs er Frode Reppen som kan treffes pr telefon 99378200.

Skogbruket er inndelt i de 3 administrative områdene Nærøy/Indre Fosnes, Salen og Salsnes, og henvendelser kan rettes til henholdsvis Åge Fosseng (tel/fax 743 98706), Theodor Guldvik (tel./fax 742 86177) og Even Bråteng (tel./fax 742 86318).

Utmarka administreres fra selskapets kontor på Bangsund, og henvendelser kan rettes til Ellen Hennissen pr. e-post , pr. telefon 742 87101 eller pr. fax 742 87201.

Eiendomsforvaltning administreres fra Bangsund, og henvendelser kan rettes til Ivar Lund pr. e-post, pr. telefon 742 87101 eller pr. fax 742 87201.

Stabsfunksjoner utføres også fra Bangsund med åpningstid fra 08.00 til 16.00, og kan nås pr. e-post, pr. telefon 742 87101 eller pr. fax 742 87201.

Daglig leder av Firma Albert Collett er Trygve Ebbing som kan nås pr. e-post, pr. telefon 742 87101, mobil 950 52101.


Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund