Kraftverkene
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: Kraftverkene

Kraftverkene


                         
 
 
Firma Albert Colletts kraftanlegg i Oplø-
vassdraget
 
4 kraftstasjoner:
    - Liavatn
    - Liafoss
    - Ulefoss
    - Salsbruket
 
2 hovedmagasiner
    - Mjøsundvatn
    - Storvatnet
 
I alt 5 damanlegg
 
Årsproduksjon tilsvarende 60 GWh
 
8 MW installert effekt
 
Brukstid tilsvarende 8000 timer
 
I all hovedsak hjemfallsfrie anlegg

 
        

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund