Jordbruket
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: Jordbruket

Jordbruket


 
 
 
 
 
Jordbruk drives ved Mo Gård som ligger på Salsnes i Fosnes kommune
 
250 dekar dyrket mark
 
Gårdsdriften skjer i samarbeid med Salsnes Fellesfjøs hvor den samlede melkeproduksjonen er på ca 390.000 liter pr år.
 
I tillegg drives det kjøttproduksjon
 
 

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund