Skogbruket
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: Skogbruket

Skogbruket


 
Skogeiendommene ligger i Fosnes 
og Nærøy kommune.
 
Totalareal på 570.000 dekar
hvorav 120.000 dekar er produktivt.
 
Beregnet balansekvantum er 12.000 kbm
 
Produksjonen består av;
       -  skurtømmer 
       -  massevirke 
       -  juletrær 
       -  ved som brensel.
 
Skogsdriften er tilpasset flerbrukshensyn
med bakgrunn i omfattende utleie av jakt
og fiske i egen regi

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund