Utmark - Jakt og Fiske
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: Utmark - Jakt og Fiske

Utmark - Jakt og Fiske


 
 
 
 
 
Totalt utmarksareal tilsvarende 570.000
dekar.
 
5 gårder for ukesutleie:
    - Mo GÅrd
    - Hende GÅrd
    - Saksen Gård
    - Eiden Gård
    - Øvre Strømmen Gård
 
50 hytter for åremålsutleie
 
24 jaktfelt for utleie til elgjaktlag
 
26 jaktfelt for utleie som småviltjakt
 
17 km lakseførende elvestrekning
 
Ulike former for utleie, alt fra ordinært kortsalg
til utleie av jakt og fiske med meget høy tilrette-
leggingsgrad
 
Arealutleie inkl. jakt og fiske til Jeger- og Fiske-
foreninger
 
Ca 3000 overnattingsdøgn pr år i de forskjellige
utleieenheter.
 
Utleien av jakt og fiske administreres via
 
 
 
 
 
 


Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund