- Salg av ved
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: - Salg av ved

Salg av ved / brensel


Firma Albert Collett selger ved på rot til kunder som ønsker å hugge samt transportere frem veden selv. Interesserte kunder vil etter kontakt med vårt kontor (742 87101) (firmapost@collett.no) få utvist et område hvor vedhogsten kan foregå.
 
Dette foregår på følgende måte:
            - Kontoret mottar navn på  interessert kunde og informasjon om i  hvilket område kunden
              ønsker selvhogst
            - Kunden mottar et skriftlig tilbud om selvhogst inklusive økonomiske betingelser, og
              navnet på selskapets kontaktperson som avtaler / viser område for veduttak
            - Når sted for veduttak er avtalt vil kunden motta nødvendige tillatelser for bilkjøring
              på skogsbilveier og for eventuell terrengtransport vanligvis med snøscooter
Etter endt hogst avtales tid og sted for endelig oppmåling av antall favn ved som er tatt ut av skogen.
 
Pris ved selvhogst av ved (bjørk og annen lauvved) er p.t. som følger:
            - ordinær pris er 160,- kr/favn + mva  (1 favn = 2x2x0,6 m = ca 1,6 m3)
            - prisen reduseres med 5,- kr/favn for hver påbegynt 200 meter som
              feltet for uttak ligger fra vei
            - laveste pris etter prisreduksjon for avstand fra vei settes til 120,- kr/favn
Av hensyn til våre kostnader med utvisning/oppmåling forutsettes et minimumsuttak pr kunde på 3 favn
 
Interesserte bes ta kontakt med vårt kontor for nærmere orientering om detaljer vedrørende ovennevnte.
 
Bangsund 11.02.08

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund