- Salg av tømmer på rot
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: - Salg av tømmer på rot

Salg av tømmer på rot


Firma Albert Collett selger tømmer på rot til kunder som ønsker å hugge samt transportere frem tømmeret selv. Interesserte kunder vil etter kontakt med vårt kontor (742 87101) (firmapost@collett.no) få utvist et område hvor hogsten kan foregå.
 
Dette foregår på følgende måte:
            - Kontoret mottar navn på  interessert kunde og informasjon om i  hvilket område kunden
              ønsker selvhogst
            - Kunden mottar et skriftlig tilbud om selvhogst inklusive økonomiske betingelser, og
              navnet på selskapets kontaktperson som avtaler / viser område for uttak av tømmer på rot
            - Når sted for hogst er avtalt vil kunden motta nødvendige tillatelser for bilkjøring
              på skogsbilveier og for eventuell terrengtransport vanligvis med snøscooter eller traktor
Etter endt hogst avtales tid for endelig oppmåling av antall kubikkmeter tømmer som er tatt ut av skogen. Måling skjer ved klaving av diameter ved 2,5 meter fra rot samt ved bestemmelse av trærnes høydeklasse.
 
Pris ved salg av tømmer på rot (gran og furu sams skurtømmer og massevirke) er p.t. som følger:
            - ordinær pris er 300,- kr/kbm + mva
Av hensyn til våre kostnader med utvisning/oppmåling forutsettes et minimumsuttak pr kunde på 3 kbm.
 
Interesserte bes ta kontakt med vårt kontor for nærmere orientering om detaljer vedrørende ovennevnte.
 
Bangsund 11.02.08
 

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund