- Hyttetomter
NorskEnglishDeutsch
Sitemap Her er du: - Hyttetomter

Hyttetomter


Firma Albert Collett fører en forholdsvis restriktiv politikk hva gjelder etablering av hyttetomter på selskapets eiendommer. - Man ønsker at områdene skal fremstå som mest mulig attraktive for jakt- og fiskeopplevelser og uten at friluftsinteresserte skal oppleve områdene som "nedbyggede".
 
Man har imidlertid sett seg ut områder med mulighet for fortetting av eksisterende hyttebebyggelse eller etablering av ny uten at områdenes urørthet blir endret i vesentlig grad.
 
For tiden arbeider man bl.a. med et hyttefelt nær sjøen ved Langneset i Opløfjorden like vest for Salsbruket. Regu- leringsplan er nå ferdig utarbeidet og godkjent av kommunestyret, og man arbeider nå med å få ferdig prosjekteringen av de tekniske anlegg som forutsettes etablert.
 
Så snart anleggskostnadene med vei, vann, kloakk og strøm er avklart vil man starte salget av tomter. De som måtte væe interessert er imidlertid velkomne til å ta kontakt allerede nå for nærmere informasjon. Bruk gjerne epost-adressen firmapost@collett.no
 
Bangsund 18.02.08
 

Aktuelt nå

20.01.08 - Fyring med selvhogget ved er veldig lønnsomt, og nå er det tid for å dra til skogs

Les mer...

17.11.11 - Firma Albert Collett tilbyr byggeklare hyttetomter ved sjøen i Opløfjorden

Les mer...

For nedlasting


 
© Copyright Firma Albert Collett ANS   Bangsundvegen 37   7822 Bangsund